Regulamin


Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ekolezanki.pl przez 'eko love'.

 • Dane kontaktowe
  • Firma 'eko love' mieści się pod adresm ul. Dębowa 11, 68-200 Żary
  • Nip: 928 189 41 22, Regon: 080008249
  • Magazyn, punkt przyjęć towaru, punkt nadawania przesyłek mieści się pod adresm ul. Dębowa 11, 68-200 Żary
  • Kontakt do biura obsługi Klienta: kom: tel. 506 145 037, mail:
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień
  • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informację na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.ekolezanki.pl.
  • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu. Klient jest następnie informowany o każdej zmianie dokonywanej w statusie jego zamówienia za pośrednictwem podanego adresu e-mail.
  • Podczas składania zamówienia Klient:
   • Wybiera produkty z dostępnego na stronie asortymentu
   • Oznacza sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiony rachunek,
   • Wybiera sposób płatności (płatność przekazem pocztowym, płatność elektroniczna).
  • Czas realizacji zamówienia to standardowo do 3-ch dni roboczych. Jednak zamówienie może zostać zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  • W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dystrybutora) i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych do realizacji innego zamówienia.
  • W przypadku sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  • Przyjmuje się, iż Użytkownik składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
  • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  • Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z etapów składania zamówienia.
  • Sklep ekolezanki.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
  • W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  • Standardowo wysyłamy produkty na adres podany przez użytkownika.
  • Jeśli Pieniądze z tytułu zamówienia nie zostaną przelane na konto sklepu w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostaje ANULOWANE.
  • Paczkę za pobraniem wysyłamy tylko do kwoty wartości zakupów 300 zł. (maksymalna wartość paczki).
 • Zmiany w zamówieniach
  • Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania i wystawienia paragonu/faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  • Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod nr 506 145 037 lub e-mailem pod adresem
  • W przypadku chęci dokonywania jakichkolwiek zmian, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem adresu email podanego podczas dokonywania transakcji w naszym sklepie.
 • Ceny towarów
  • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej ekolezanki.pl podawane są w złotych polskich.
  • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  • Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium POLSKI, istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu.
 • Formy płatności i przesyłki
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność przy odbiorze gotówką - w przypadku paczki za pobraniem.
   • przelew elektroniczny, bankowy. Przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, przy założeniu 3 dni roboczych jakie ma sklep na przygotowanie przesyłki. Konto do przelewu pieniędzy: eko love Kinga Kunysz,  86 1160 2202 0000 0002 9467 0900
  • Cennik i zakres poszczególnych usług przesyłki oferowanych przez ekolezanki.pl dostępny jest tutaj.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze raz wysłanego zamówienia.
  • W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Reklamacje
  • Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Reklamacje dotyczące oryginalności produktów po ich otwarciu nie są uwzględniane.
  • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. Zwracane towary muszą być kompletne, a produkty kosmetyczne nie mogą nosić śladów używania.
  • W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adres sklepu.
  • Sprzedający prosi, aby w miarę możliwości Klient zwrócił towar wraz z dokumentami dołączonymi do towaru oraz w oryginalnym opakowaniu, a także drukiem zwrotu towaru dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego. Nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.
  • Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
  • Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
  • Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanymi wraz z nim dokumentami oraz z drukiem zwrotu towaru.
  • Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem zakupu w ciągu 14 dni roboczych na konto wskazane przez Klienta.
 • Dane osobowe
  • Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Baza danych Klientów jest zgłoszona w GIODO.
  • Akceptując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa adresu email do 'eko love' z siedzibą przy ul. Dębowej 11, 68-200 Żary oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz 'eko love' Państwa danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 .
  • Wyrażają Państwo także zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o nowościach i ciekawych produktach w sklepie ekolezanki.pl. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, prosimy o kontakt na adres
 • Postanowienia końcowe
  • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a 'eko love', zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez zrealizowanie zamówienia.
  • Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego ekolezanki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. ZABRANIA SIĘ ich kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także innych właściwych ustaw.
  • W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu 7 niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ekolezanki.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.